De Achterweg

Welkom op de website van huisartsenpraktijk 'De Achterweg'!

In het centrum van Geldermalsen, op de Oranje Nassaustraat 4 vindt u onze kleinschalige huisartsenpraktijk. De praktijk staat onder leiding van huisartsen van de Langerijt en Leenhouts. Tevens zijn er meerdere praktijkmedewerkers die allerhande taken vervullen

U kunt allerlei informatie vinden op deze site, dus kijk rustig rond. Om gebruik te maken van het reisvaccinatieformulier of het bestellen van herhaalrecepten via de site moet u zich eenmalig registreren, dat kan via het blokje 'inloggen', rechtsonder op deze pagina.

Het is mogelijk om via onze website een e-consult aan te vragen en herhaalmedicatie te bestellen. Om hiervan gebruik te maken moet u zich eerst registreren. Dit deel van de website is optimaal beveiligd in verband met het versturen van medische gegevens. Na uw aanmelding bekijken wij of u patient van ons bent. U krijgt dan een email terug. Lukt iets niet of heeft u vragen, dan kunt u ook onze assistentes bellen.

 

LSP

Wij willen u vragen of u het op prijs stelt als uw medische gegevens op het LSP komen te staan. Informatie hierover kunt u vinden op: www.ikgeeftoestemming.nl U kunt aan de assistente doorgeven of u dit wel of niet wilt. Een andere optie is om het via de voorgaande link direct online te regelen, hiervoor heeft u wel een DigiD nodig.

Reisadvies

Voor een reisadvies op maat vindt u in de rechterbalk onder 'interactie' een formulier om bij ons een advies te vragen. Als u dit verstuurt wordt u binnen een paar dagen terug gemaild of gebeld voor een afspraak. Heeft u met 3 dagen nog geen antwoord gekregen neem dan contact op met de praktijk. 

 

Gemaakte afspraak tijdig afzeggen

Indien u een gemaakte afspraak bij de huisarts of bij de praktijkondersteuners Phyllis en Liesbeth niet kunt nakomen willen we u nadrukkelijk vragen om de afspraak tijdig telefonisch (uiterlijk 24 uur vooraf) af te zeggen of te verzetten. Niet verschijnen zonder afmelding vooraf kan tot gevolg hebben dat u een rekening hiervoor krijgt. De rekening voor een gemist consult wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed.

 

Wij verwijzen u niet achteraf!

Het komt helaas met enige regelmaat voor dat patiënten voor niet-spoedeisende zaken uit eigen beweging een afspraak met de specialist maken en achteraf om een verwijzing aan de huisarts vragen.  De huisarts is dan niet gemachtigd om alsnog een verwijzing te schrijven. Zou hij het wel doen dan kan er sprake zijn van een strafbaar feit.

De huisarts heeft de wettelijke taak om poortwachter te zijn voor zorg in het ziekenhuis. Dat wil zeggen dat de huisarts in overleg met de patiënt naar de specialist verwijst als daarvoor een indicatie is.  De zorg in Nederland is in twee opzichten een kostbaar goed: waardevol en tevens duur. Om de zorg nog lang beschikbaar te houden heeft de huisarts als taak om huisartsenzorg te leveren waar het kan en naar dure specialistenzorg te verwijzen als het moet. Alleen specialistenzorg op verwijzing van de huisarts wordt door de verzekeraar vergoed.

Specialisten mogen geen zorg leveren en declareren bij de verzekeraar als er geen verwijzing van de huisarts is. Doen zij dat toch, dan is dat voor hun eigen rekening of voor die van de patiënt. Voor bezwaren tegen deze regeling kunt u bij de eigen verzekeraar terecht.