Praktijkfolder

Praktijkfolder De Achterweg


De Achterweg

Oranje Nassaustraat 4
4191 ED Geldermalsen
Telefoon: 0345-571700

praktijkachterweg.praktijkinfo.nl


Praktijkinformatie

Welkom bij huisartsenpraktijk 'De Achterweg'

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan contact met ons op.

foto team

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoedgevallen

Voor dringende spoedgevallen kunt u altijd een beroep op ons doen.

U belt 0345-571700. In het keuzemenu kiest u optie 1.

Indien iedere seconde telt, belt u dan het alarmnummer 112!

 

Openingstijden

Maandag tot vrijdag           08:00 tot 17:00

Telefonisch spreekuur        13:30 tot 14:00

Maken van afspraken         08:00 tot 10:00

Aanvragen van visites        08:00 tot 10:00

 

De praktijk is van 10.30 tot 14.00 uur alleen geopend voor spoedgevallen, tenzij u een afspraak heeft bij de huisarts of assistente.

Verwijsbrieven en laboratoriumformulieren kunt u van 08.30 tot 10.30 uur en van 14:00 tot 17.00 uur ophalen bij de balie.

 

Recepten via de receptenlijn (doorkiesnummer 2) 24 uur per dag.

Buiten deze tijden kunt u contact opnemen met de regionale Huisartsenpost te Tiel.    

  

 

Afspraak maken

Spreekuur op afspraak

Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken.

U kunt voor een afspraak de praktijk bellen op werkdagen tussen 08:00 en 10:00. De assistente is 's middags ook bereikbaar tussen 14:00 en 15:00 en van 16:00 tot 16:30 uur

Voor eenvoudige vragen kunt u ook gebruik maken van het telefonisch spreekuur van de arts, iedere dag tussen 13:30 en 14:00.

Eenmaal per maand op de maandag is er een avondspreekuur van 19:00 - 21:00, zowel bij de huisarts als bij de verpleegkundige. Indien het voor u niet mogelijk is om overdag op het spreekuur te komen, kunt u hier gebruik van maken in overleg met de assistente.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Meer tijd

Per afspraak wordt er 10 minuten voor u vrij gehouden. Wanneer u denkt meer tijd nodig te hebben omdat u meer onderwerpen wilt behandelen, of omdat u met meer personen komt, meldt u dat dan bij het maken van de afspraak. De assistente reserveert dan extra tijd voor u.

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Rijbewijskeuringen


U kunt op de praktijk, op afspraak, terecht voor rijbewijskeuringen. Dit geldt echter alleen voor mensen die geen patient zijn bij ons in de praktijk. Reden hiervoor is dat we graag een zo objectief mogelijk resultaat willen garanderen. De kosten bedragen 50 euro.

Telefonisch spreekuur

Voor eenvoudige vragen kunt u gebruik maken van het telefonisch spreekuur. Dat heeft als voordeel dat u niet naar de praktijk hoeft te komen. Het telefonisch spreekuur vindt iedere werkdag plaats tussen 13:30 en 14:00. U kiest voor optie 3 in het keuzemenu.

 

 

Avond-,nacht- en weekenddienstDe waarneming 's avonds, 's nachts en in het weekend is geregeld door de Huisartsenpost Tiel. Op de huisartsenpost werken alle huisartsen in de regio samen.

Openingstijden

Iedere werkdag na 17:00, op zaterdag en zondag en op feestdagen is de huisartspost geopend.

Afspraken

Houdt bij het maken van een afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand.

Adres huisartsenpost

Het adres van de huisartsenpost is:

Ziekenhuis Rivierenland

President Kennedylaan 1A

4002 WP Tiel

Telefoon 0900 - 7060504 (€0,10 per minuut)


Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, kunt u tussen 8.00 en 10.00 uur een visite aanvragen. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.

De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

Het verdient de voorkeur dat u naar de praktijk komt; hier zijn alle faciliteiten aanwezig om u optimaal te onderzoeken.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Assistentie en praktijkondersteuning

 

De praktijkassistente

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten. 

U kunt bij de assistente verder terecht voor:

 • Het meten van de bloeddruk
 • Aanstippen van wratten (dit kan alleen de eerste volle week van de maand)
 • Verbinden van wonden
 • Oren uitspuiten
 • Hechtingen verwijderen
 • Zwangerschapstest
 • Urine onderzoek
 • Suiker- en Hb-controle
 • Uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • Reizigersadvisering en vaccinaties
 • Zwachtelen

 Maak hiervoor telefonisch een afspraak, op werkdagen tussen 8:00 en 10:00

 

Praktijkverpleegkundige

U kunt o.a. terecht voor: 

 • Hypertensie spreekuur
 • Diabetes spreekuur 
 • Hulp bij stoppen met roken 
 • Screening op hart- en vaatziekten
 • Longfunctieonderzoek
 • Controle bij astma of copd.
 • Hulp bij afvallen
 • Ouderen zorg.

 

Praktijkondersteuner GGZ

Zij biedt steun bij psychische en psychosociale problemen. 
Het is een ervaren maatschappelijk werkster die bij dit soort vragen iets meer tijd voor u kan nemen dan de huisartsen. 
Zij is goed op de hoogte van uitgebreidere mogelijkheden voor begeleiding op dit gebied.

 

Medisch pedicure

Zij kan risicovoeten behandelen zoals bij reuma, diabetes, spasticiteit, ouderdom etc. Maar ook voor een vervelende likdoorn, ingroeiende nagel, kloven etc. kunt u bij haar terecht.

 

Laboratorium:

Van maandag t/m vrijdag is er gelegenheid om bloed te laten prikken in onze praktijk met een formulier van de huisarts of de specialist. Onze patiënten kunnen hiervoor een afspraak maken met de assistente.

 

Al het ondersteunende personeel heeft net als de arts een beroepsgeheim