Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, kunt u tussen 8.00 en 10.00 uur een visite aanvragen. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.

De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

Het verdient de voorkeur dat u naar de praktijk komt; hier zijn alle faciliteiten aanwezig om u optimaal te onderzoeken.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.