Declaraties en kosten m.b.t. huisartsenzorg

Declaraties en kosten m.b.t. huisartsenzorg

Bij uw zorgverzekeraar kunt u een overzicht inzien van de kosten die u gemaakt heeft door gebruik te maken van de gezondheidszorg. Het doel van de zorgverzekeraars en de overheid is om u inzicht te geven in wat de (huisartsen)zorg voor u kost en te kunnen controleren op wat de zorgverlener declareert.

Declaraties en kosten huisartsenzorg:
Er zijn veel verschillende omschrijvingen en verrichtingen die uw huisarts bij uw zorgverzekering kan declareren. Sommige van deze omschrijvingen vragen om een toelichting. Hieronder een overzicht over wat u kunt tegenkomen met betrekking tot uw huisartsenzorg:

Kwartaaltarief per ingeschreven patient: Per kwartaal ontvangt de huisarts per ingeschreven patiënt een vast bedrag, ongeacht of de patiënt de huisartsenpraktijk heeft bezocht. Dit bedrag wordt berekend omdat de huisarts(en)(praktijk) klaar staat op het moment dat u zorg nodig heeft en zorg draagt voor uw volledige medisch dossier. Voor al onze patiënten wordt een bedrag als opslag gerekend door de zorgverzekeraar. Dat lichten we hier toe.

Opslag op kwartaaltarief huisartsenzorg: Dit zijn diverse vergoedingen voor speciale afspraken die uw verzekering met uw huisarts heeft gemaakt. Wij bieden speciale programma’s voor diabeteszorg, astma/COPD en hart-en vaatziekten. Iedereen kan er gebruik van maken als dat nodig is.

Opslag ketenzorg op kwartaaltarief: Op het gebied van diabetes-, CVRM- en COPD-zorg hebben we afspraken gemaakt over begeleiding van de patiënt. Het gaat om de zorg in de hele keten van zorgaanbieders waar deze patiënt mee te maken heeft.

Opslag module praktijkondersteuning Somatiek, Module praktijkondersteuning GGZ, Module 1e lijnszorg: Wij zetten speciaal opgeleid personeel als ondersteuning in

Consult, visite, telefonisch consult, etc: Voor ieder (telefonisch) consult of visite declareert de huisarts/praktijkondersteuner/doktersassistente het daarvoor geldende tarief .

Bijzondere verrichtingen: Voor bijzondere verrichtingen door de huisarts, praktijkondersteuner of doktersassistente (zoals een longfunctiemeting, ECG, chirurgische ingreep of bloeddrukmeting gedurende 24 uur) gelden speciale tarieven.

Voor meer informatie over de tarieven die de huisarts hanteert, vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit kunt u op deze link klikken.

Verplicht eigen risico
Iedereen van 18 jaar en ouder die in Nederland woont is buiten de verplichte verzekering voor ziektekosten ook verplicht het “eigen risico” te voldoen voor alle zorg die buiten de regeling van de basiszorg valt. De hoogte (het basisbedrag) van het eigen risico wordt jaarlijks vastgesteld door de overheid en is in hoogte aan te passen bij de zorgverzekeraar van uw keuze. Dat betekent dat alles wat buiten onze praktijk wordt onderzocht of verricht van uw eigen risico af gaat. Denk daarbij aan een kweek of laboratoriumonderzoek.

Voor meer informatie over het verplichte eigen risico kunt u op deze link klikken.