Spoedgevallen

Voor dringende spoedgevallen kunt u altijd een beroep op ons doen.

U belt 0345-571700. In het keuzemenu kiest u optie 1.

Indien iedere seconde telt, belt u dan het alarmnummer 112!